14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sommerhuse på fremmed grund § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sommerhuse på fremmed grund og bygger på lov nr. 262 af 24. March 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Lejeregulering efter § 4, stk. 1, skal gennemføres med 3 måneders varsel. Kravet om lejeregulering skal fremsættes skriftligt og indeholde oplysning om, hvorledes ændringen af lejen fremkommer, og oplysning om adgangen til at gøre indsigelse. Indeholder kravet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt.

•••

Stk. 2 Den part, som har modtaget kravet om regulering af lejens størrelse, skal skriftligt fremsætte indsigelse over for den anden part, senest 6 uger efter at kravet om lejeregulering er kommet frem, hvis kravet ikke kan godkendes.

•••

Stk. 3 Den part, som rettidigt har modtaget indsigelse efter stk. 2, skal senest 6 uger efter udløbet af fristen i stk. 2 anlægge sag, hvis kravet om lejeregulering ønskes fastholdt.

•••
profile photo
Profilside