14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sommerhuse på fremmed grund § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sommerhuse på fremmed grund og bygger på lov nr. 262 af 24. March 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Hver part i lejeforholdet kan i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje afviger væsentligt fra markedslejen. Ved markedslejen forstås den leje, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejeforhold under hensyntagen til bl.a. vilkår, grundens beliggenhed, anvendelse og størrelse.

•••

Stk. 2 Kravet om regulering kan dog tidligst få virkning 5 år efter lejeperiodens begyndelse eller, hvis regulering har fundet sted, 5 år efter seneste regulering i henhold til stk. 1. Regulering, jf. stk. 1, fordeles over 5 år, således at den årlige regulering udgør 1/5 af den samlede regulering.

•••
profile photo
Profilside