14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sommerhuse på fremmed grund § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sommerhuse på fremmed grund og bygger på lov nr. 262 af 24. March 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven finder anvendelse for leje af grunde, hvorpå der er opført et sommerhus, som helt eller delvis tilhører lejeren og anvendes af denne som ferie- og fritidsbolig. Ved sommerhus forstås i denne lov fritidsboliger af enhver art, f.eks. traditionelle sommerhuse, fritidshuse og feriehuse, hvor der ikke er tilladelse til helårsbeboelse.

•••

Stk. 2 Loven gælder, når sommerhuset er taget i brug, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Loven gælder ikke, hvis det af lejeren opførte sommerhus alene eller hovedsagelig benyttes til erhvervsmæssig udlejning.

•••

Stk. 4 Lovens bestemmelser kan ikke fraviges ved aftale mellem parterne, medmindre andet fremgår af loven.

•••
profile photo
Profilside