14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om sikring af dyrepatogener § 7

Uddrag fra forarbejderne til lov om sikring af dyrepatogener § 7:

Til § 7
Det foreslås, at overtrædelse af forbud eller undladelse af at efterkomme påbud kan straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges endvidere til i regler udstedt i medfør af denne lov at fastsætte straf i...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.