14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om sikring af dyrepatogener § 5

Uddrag fra forarbejderne til lov om sikring af dyrepatogener § 5:

Til § 5
Det foreslås i stk. 1, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til offentlig og privat ejendom, lokaliteter, fortegnelser, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger, d...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.