14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om sikring af dyrepatogener § 4a

Uddrag fra forarbejderne til lov om sikring af dyrepatogener § 4a:

Til §§ 61-71 Til nr. 1Af hensyn til overskueligheden er bemærkningerne til de foreslåede konsekvensændringer i de følgende 10 love, som hører under Fødevarestyrelsens sagsområde, samlet og kommenteret under ét. Der er tale om ændringer til lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 15. maj 2014, lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. j...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.