14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikring af dyrepatogener § 3c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sikring af dyrepatogener og bygger på lovbekendtgørelse nr. 53 af 11. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3c Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikre entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

•••

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

•••
profile photo
Profilside