14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om sikring af dyrepatogener § 3a

Uddrag fra forarbejderne til lov om sikring af dyrepatogener § 3a:

§ 3 a Med forslaget til § 3 a, stk. 1, bemyndiges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at kunne fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forhold omfattet af lov om sikring af dyrepatogener eller af regler udstedt i medfør af loven skal foregå digitalt.Loven ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.