14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikring af dyrepatogener § 3a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sikring af dyrepatogener og bygger på lovbekendtgørelse nr. 53 af 11. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3a Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Miljø- og Fødveareministeriet om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

•••

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el. lign.

•••

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

•••
profile photo
Profilside