14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikring af dyrepatogener § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sikring af dyrepatogener og bygger på lovbekendtgørelse nr. 53 af 11. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Miljø- og fødevareministeren kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af denne lov og de regler, som er fastsat i medfør heraf. Ministeren kan i forbindelse hermed foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed.

•••
profile photo
Profilside