14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v.  - kun § 11 og § 12, stk. 1 er trådt i kraft § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 244 af 12. May 1976. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Foreskriver internationale aftaler kontrol med, at nukleare anlæg m.v. alene bruges til fredelige formål, kan miljøministeren fastsætte de forskrifter, der er fornødne til gennemførelsen heraf. Miljøstyrelsen kan eventuelt sammen med de personer, der udøver den i aftalen nævnte kontrol, til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation fordre adgang til at udøve tilsyn med anlæggene.

•••
profile photo
Profilside