14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v.  - kun § 11 og § 12, stk. 1 er trådt i kraft § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 244 af 12. May 1976. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Tidspunktet for lovens ikrafttræden, fastsættes ved lov.

•••

Stk. 2 § 11 og § 12, stk. 1, træder dog i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

•••

Stk. 3 Samtidig med lovens ikrafttræden, jfr. stk. 1, ophæves:

  • 1) Lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg § 1, litra d, samt §§ 2, 4-9 og 37-39, herunder også for Grønland.

  • 2) Bekendtgørelse nr. 278 af 27. juni 1963 om beskyttelsesforanstaltninger mod uheld i nukleare anlæg (atomanlæg) §§ 3-6.

•••
profile photo
Profilside