14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v.  - kun § 11 og § 12, stk. 1 er trådt i kraft § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 244 af 12. May 1976. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Tilsynet med nukleare anlæg er en institution under miljøstyrelsen. Ved varetagelsen af de opgaver, der påhviler miljøstyrelsen efter denne lov, bistås styrelsen af Tilsynet med nukleare anlæg.

•••

Stk. 2 Miljøstyrelsens indstillinger til miljøministeren i medfør af § 3, stk. 4, og § 4, stk. 1, skal ledsages af Tilsynets udtalelser om sagen.

•••

Stk. 3 Miljøstyrelsens forskrifter efter § 4, stk. 2 og 4, udfærdiges efter indstilling fra Tilsynet. Miljøstyrelsens afgørelser efter § 5, stk. 2, træffes ligeledes efter indstilling fra Tilsynet.

•••
profile photo
Profilside