14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v.  - kun § 11 og § 12, stk. 1 er trådt i kraft § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 244 af 12. May 1976. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Miljøstyrelsen skal følge og vurdere forhold af betydning for den nukleare sikkerhed. Miljøstyrelsen etablerer kontakt og samarbejde med andre myndigheder vedrørende nuklear sikkerhed. Miljøstyrelsen deltager i internationalt samarbejde vedrørende nuklear sikkerhed.

•••

Stk. 2 Miljøstyrelsen foranlediger iværksat forsknings- og udviklingsarbejde, som er påkrævet til varetagelsen af de nævnte opgaver.

•••

Stk. 3 Miljøstyrelsen kan til støtte for sit arbejde rekvirere bistand fra forsøgsanlægget Risø og andre institutioner, private virksomheder eller enkeltpersoner i Danmark eller udlandet.

•••
profile photo
Profilside