Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 307 af 30. april 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 27. oktober 2015,
som ændret ved lov nr. 1721 af 27. december 2018 og lov nr. 742 af 13. juni 2023

§ 1

Lovens formål er at forebygge uroligheder og øge sikkerheden for tilskuere og andre tilstedeværende ved bestemte idrætsbegivenheder.

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter regler om, hvilke idrætsbegivenheder der er omfattet af loven.