14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om sikkerhed i net og tjenester § 7:

Til § 7
Efter den foreslåede § 4 bemyndiges Center for Cybersikkerhed bl.a. til at fastsætte regler om, at udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenesters skal underrette Center for Cybersikkerhed ved brud på informationssikkerheden, der har væsentlige følger for driften af net eller tjenester. Endvidere kan der med hjemmel i bestemmelsen fastsættes ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.