14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om sikkerhed i net og tjenester § 3:

Til § 3
Den foreslåede § 3 vedrører informationssikkerhed som led i udbuddet af net og tjenester. Formålet med bestemmelsen er at bidrage til at sikre en robust teleinfrastruktur, således at der kan ske en kontinuerlig og sikker formidling af data. Bestemmelsen viderefører implementeringen af artikel 13 a (1 og 2) i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.