14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhed i net og tjenester § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sikkerhed i net og tjenester og bygger på lovbekendtgørelse nr. 153 af 01. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra centeret om nærmere bestemte forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

•••

Stk. 2 Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om anvendelsen af bestemte it-systemer og særlige digitale formater samt digital signatur el.lign.

•••

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

•••
profile photo
Profilside