14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhed i net og tjenester § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sikkerhed i net og tjenester og bygger på lovbekendtgørelse nr. 153 af 01. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Lovens formål er at fremme sikkerheden i net og tjenester.

•••

Stk. 2 Henvisninger i loven og administrative forskrifter udstedt i medfør af loven til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) med senere ændringer samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) med senere ændring gælder som henvisninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/1972/EU af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) og skal læses efter sammenligningstabellen i direktivets bilag XIII.

•••
profile photo
Profilside