14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhed i net og tjenester Kapitel 8

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sikkerhed i net og tjenester og bygger på lovbekendtgørelse nr. 153 af 01. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om sikkerhed i net og tjenester

Kapitel 8
1
Forarbejder

Straffebestemmelser

§14 Med bøde straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der

Stk. 2 I regler, som udfærdiges i medfør af § 3, stk. 13 eller 4, § 4, § 5, stk. 1, 2 eller 3§ 5 a eller § 6, stk. 6, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne. Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. Bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og tjenester

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

profile photo
Profilside