Lov om sikkerhed i net og tjenester Kapitel 7

Denne konsoliderede version af lov om sikkerhed i net og tjenester er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1567 af 15. december 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 01. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 1156 af 08. juni 2021

Kapitel 7 1 EU-retsakter
§ 13

Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler, som er nødvendige for at gennemføre retsakter udstedt af Kommissionen vedrørende sikkerhed i net og tjenester, herunder regler om sanktioner i form af bøder for manglende overholdelse af retsakterne.