14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhed i net og tjenester Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sikkerhed i net og tjenester og bygger på lovbekendtgørelse nr. 153 af 01. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om sikkerhed i net og tjenester

Kapitel 3
1
Forarbejder

Elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer

§5 Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om, at udbydere skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for i videst muligt omfang at sikre elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer. Bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og tjenester

Stk. 2 For erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester kan det i regler efter stk. 1 endvidere fastsættes, at udbyderne med henblik på at sikre elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer skal Bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og tjenester

  • 1) udarbejde beredskabsplaner baseret på en dokumenteret og ledelsesforankret risikostyringsproces og

  • 2) planlægge og deltage i øvelsesaktiviteter.

Stk. 3 Center for Cybersikkerhed koordinerer og prioriterer beredskabsaktørernes behov for samfundsvigtig elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer. Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler om, at erhvervsmæssige udbydere skal sikre, at de foretagne prioriteringer gennemføres i net og tjenester. Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.

Stk. 4 I beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer kan Center for Cybersikkerhed påbyde erhvervsmæssige udbydere uden unødigt ophold at iværksætte nærmere angivne sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af en hændelse eller trussel, der i betydeligt omfang påvirker eller kan påvirke udbuddet af net eller tjenester negativt.

§5a Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om, at udbydere, som i medfør af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal udsende offentlige advarsler om overhængende eller truende alvorlige nødsituationer og katastrofer, skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre uafbrudt transmission af advarslerne.

profile photo
Profilside