14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 437 af 08. maj 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Center for Cybersikkerhed kan orientere offentligheden om en hændelse, som centeret har modtaget underretning om efter § 4, hvis offentlighedens kendskab til hændelsen er nødvendigt for at forebygge en hændelse eller håndtere en igangværende hændelse. Forud for orientering af offentligheden hører Center for Cybersikkerhed den operatør af et væsentligt internetudvekslingspunkt, der har underrettet om hændelsen.

•••

Stk. 2 Center for Cybersikkerhed kan i koordination med de relevante tilsynsmyndigheder i andre sektorer og efter forudgående høring af de operatører af væsentlige tjenester, der har underrettet om en hændelse, orientere offentligheden om hændelser, der berører flere samfundsvigtige sektorer, hvis offentlighedens kendskab hertil er nødvendigt for at forebygge en hændelse eller håndtere en igangværende hændelse.

•••

Stk. 3 Center for Cybersikkerhed kan i koordination med de relevante tilsynsmyndigheder i andre sektorer og efter forudgående høring af de udbydere af digitale tjenester, der har underrettet om en hændelse, orientere offentligheden om hændelser, der berører flere samfundsvigtige sektorer, hvis offentlighedens kendskab hertil er nødvendigt for at forebygge en hændelse eller håndtere en igangværende hændelse, eller hvis offentliggørelse af hændelsen i øvrigt er i offentlighedens interesse.

•••

Stk. 4 Center for Cybersikkerheds orientering af offentligheden efter stk. 1-3 må ikke indeholde

  • 1) oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig betydning for den operatør af væsentlige tjenester eller udbyder af digitale tjenester, som oplysningerne angår,

  • 2) oplysninger, der er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar,

  • 3) klassificerede informationer eller

  • 4) oplysninger om enkeltpersoners forhold.

•••
profile photo
Profilside