14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 437 af 08. maj 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Center for Cybersikkerhed fører tilsyn med overholdelsen af denne lov og regler, der er udstedt i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Center for Cybersikkerhed kan som led i sit tilsyn kræve, at operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter fremlægger oplysninger og materiale, der er nødvendigt for centerets tilsynsvirksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold er omfattet af denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af loven.

•••

Stk. 3 Center for Cybersikkerhed kan stille krav om, hvordan og i hvilken form oplysninger og materiale efter stk. 2 skal afgives.

•••
profile photo
Profilside