14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 437 af 08. maj 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om minimumskrav til sikkerheden i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter. Reglerne kan omfatte krav om passende og forholdsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at styre risiciene for sikkerheden i net- og informationssystemer, som operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter anvender til deres aktiviteter. Reglerne kan endvidere omfatte krav om passende foranstaltninger for at forebygge og minimere konsekvensen af hændelser, der berører sikkerheden i net- og informationssystemer, som operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter anvender til levering af væsentlige tjenester, med henblik på at sikre kontinuiteten i disse tjenester. Der kan fastsættes krav om, at sådanne foranstaltninger gennemføres på baggrund af dokumenterede og ledelsesforankrede processer.

•••

Stk. 2 Center for Cybersikkerhed kan påbyde operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter at inddrage nærmere angivne områder af deres virksomhed og nærmere angivne trusler mod sikkerheden i net- og informationssystemer i deres processer efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Center for Cybersikkerhed kan påbyde operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter at afhjælpe nærmere påviste mangler i relation til sikkerheden i deres net- og informationssystemer.

•••
profile photo
Profilside