14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 437 af 08. maj 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 I denne lov forstås ved:

 • 1) Internetudvekslingspunkt: En netfacilitet, der muliggør sammenkobling af mere end to uafhængige autonome systemer, hovedsagelig med henblik på at lette udvekslingen af internettrafik.

 • 2) Net- og informationssystem:

  • a) Et elektronisk kommunikationsnet i form af radiofrekvens- eller kabelbaseret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af tjenester,

  • b) enhver anordning eller gruppe af indbyrdes forbundne eller beslægtede anordninger, hvoraf en eller flere ved hjælp af et program udfører automatisk behandling af digitale data, eller

  • c) digitale data, som lagres, behandles, fremfindes eller overføres af elementer i litra a og b med henblik på deres drift, brug, beskyttelse og vedligeholdelse.

 • 3) Sikkerhed i net- og informationssystemer: Evnen for net- og informationssystemer til på et givet sikkerhedsniveau at modstå handlinger, der er til skade for tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten eller fortroligheden i forbindelse med lagrede eller overførte eller behandlede data eller de dermed forbundne tjenester, der tilbydes af eller er tilgængelige via disse net- og informationssystemer.

 • 4) Hændelse: Enhver begivenhed, der har en egentlig negativ indvirkning på sikkerheden i net- og informationssystemer.

 • 5) Operatør af væsentligt internetudvekslingspunkt: En enhed, der leverer tjenester i form af internetudvekslingspunkter, hvor

  • a) tjenesten er væsentlig for opretholdelsen af kritiske samfundsmæssige eller økonomiske aktiviteter,

  • b) leveringen af denne tjeneste afhænger af net- og informationssystemer og

  • c) en hændelse ville få væsentlige forstyrrende virkninger for leveringen af den nævnte tjeneste.

 • 6) Digital tjeneste: Enhver tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på individuel anmodning fra en tjenestemodtager og er af typen onlinemarkedsplads, onlinesøgemaskine eller cloud computing-tjeneste.

 • 7) Udbyder af digital tjeneste: Enhver juridisk person, som udbyder en digital tjeneste, og som har hovedsæde eller en repræsentant i Danmark.

 • 8) Nationalt centralt kontaktpunkt: En national kompetent enhed med ansvar for at koordinere spørgsmål vedrørende sikkerheden i net- og informationssystemer samt grænseoverskridende samarbejde i EU herom.

 • 9) CSIRT: En national it-beredskabsenhed, der håndterer hændelser, og som har ansvar for at sikre samarbejdet om sikkerheden i net- og informationssystemer i EU.

 • 10) CSIRT-netværket: Et netværk bestående af repræsentanter fra EU-medlemsstaternes CSIRT’er, som har ansvar for at sikre samarbejdet om sikkerheden i net- og informationssystemer i EU.

•••
profile photo
Profilside