Lov om Seniorpensionsenheden § 5

Denne konsoliderede version af lov om Seniorpensionsenheden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 869 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 14. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 2190 af 29. december 2020

§ 5

Beskæftigelsesministeren kan på Seniorpensionsenhedens sagsområde fastsætte regler om, at kommunikation mellem Seniorpensionsenheden og andre myndigheder og mellem Seniorpensionsenheden og borgere skal ske i elektronisk form (digital kommunikation). Ministeren kan herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation. Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan på Seniorpensionsenhedens sagsområde fastsætte regler om, at visse borgere helt eller delvis skal være undtaget fra kravet om digital kommunikation. Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.