Lov om Seniorpensionsenheden § 16

Denne konsoliderede version af lov om Seniorpensionsenheden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 869 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 14. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 2190 af 29. december 2020

§ 16

Administrationsbidrag efter § 14, stk. 1, indbetales til Seniorpensionsenheden månedsvist bagud og udgør 1/12 af det årlige bidrag.

Stk. 2 Ved forsinket betaling af bidrag efter § 14, stk. 1 og 3, pålægges renter og rykkergebyr efter renteloven.

Stk. 3 Seniorpensionsenheden har udpantningsret for bidrag, renter og gebyrer efter § 14, stk. 1 og 3, og § 16, stk. 2.