14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om samarbejdsregler i Forsvaret § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om samarbejdsregler i forsvaret og bygger på lov nr. 244 af 07. juni 1967. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Den, der vælges eller udpeges som talsmand, kan nægte at modtage hvervet' ligesom han til enhver tid senere kan frasige sig dette.

•••

Stk. 2 En valgt talsmand fratræder, dersom mindst halvdelen af valggruppens medlemmer skriftligt over for den nærmest foresatte chef tilkendegiver, at man ikke længere ønsker sig repræsenteret af den pågældende.

•••

Stk. 3 Nyt valg af talsmand afholdes snarest muligt, når

  • 1) en talsmand har nægtet at modtage hvervet eller har frasagt sig dette,

  • 2) en talsmand er fratrådt efter stk. 2,

  • 3) en talsmand ikke længere gør tjeneste sammen med den valggruppe, som har valgt ham,

  • 4) halvdelem af en valggruppes medlemmer er udskiftet med andre.

•••
profile photo
Profilside