14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om samarbejdsregler i Forsvaret § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om samarbejdsregler i forsvaret og bygger på lov nr. 244 af 07. juni 1967. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Efter møde i talsmands- eller kontaktudvalg afholder formanden møde med repræsentanter for det under ham tjenstgørende militære personel, som ikke har været repræsenteret i udvalget, med henblik på drøftelse af det i udvalget passerede. Udvalgsformanden kan, når dette skønnes hensigtsmæssigt, indkalde særligt sagkyndige eller andre til at deltage i de nævnte møder.

•••
profile photo
Profilside