14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om samarbejdsregler i Forsvaret Kapitel IV.

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om samarbejdsregler i forsvaret og bygger på lov nr. 244 af 07. juni 1967. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om samarbejdsregler i Forsvaret

Kapitel IV.

Kontaktudvalg.

§11 I hæren drager hver regimentschef omsorg for, at der på hans tjenestested oprettes et kontaktudvalg.

Stk. 2 I søværnet og flyvevåbnet drager de meniges nærmest foresatte højere chef omsorg for, at der oprettes kontaktudvalg.

Stk. 3 I øvrigt kan kontaktudvalg oprettes inden for andre tjenesteområder, som omfatter flere talsmandsudvalg.

§12 Et kontaktudvalg består af vedkommende chef, der er formand, og menige repræsentanter for de inden for hans tjenesteområde oprettede talsmandsudvalg. Andre personelgrupper kan være repræsenteret i udvalget efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse.

§13 De i nærværende lovs § 9 fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse.

§14 Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler for kontaktudvalgenes virksomhed.

profile photo
Profilside