14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om samarbejdsregler i Forsvaret Kapitel I.

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om samarbejdsregler i forsvaret og bygger på lov nr. 244 af 07. juni 1967. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om samarbejdsregler i Forsvaret

Kapitel I.

Almindelige bestemmelser.

§1 Med henblik på at fremme den enkeltes trivsel, styrke fællesskabet og øge forsvarets effektivitet gennem et aktivt medarbejderskab påhviler det enhver chef inden for det militære forsvar at drage omsorg for, at der etableres en samarbejdsordning, som under hensyn til de særlige forhold inden for hvert enkelt tjenesteområde findes bedst egnet til at inddrage de forskellige personelgrupper i et indbyrdes samarbejde.

Stk. 2 Inden for militære enheder og skoler skal reglerne i §§ 2-14 altid indgå i den samarbejdsordning, som vælges for det enkelte tjenesteområdes vedkommende.

Stk. 3 De i nærværende lov fastsatte regler berører ikke den enkeltes ret til at henvende sig til sine foresatte i overensstemmelse med gældende regler.

§2 Den nærmest foresatte chef drager omsorg for, at det ham underlagte personel til stadighed er orienteret om de i nærværende lov fastsatte samarbejdsregler.

profile photo
Profilside