14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 24 af 04. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 §§ 36-38, 45, 74, 76-78, 80, 84, 8789, 90, 93-99, 101, 102, 104, 109, 119-121, 135, 154-157, 160-164, 167-170, 174, 185, 186, 188, 191-193, 236-318 og 338-344 i selskabsloven, kapitel 6 A og 6 B i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 67 i lov om finansiel virksomhed, § 72 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter og kapitel 8 i lov om kapitalmarkeder finder ikke anvendelse ved Finansiel Stabilitets iværksættelse og gennemførelse af afviklingsforanstaltninger på en virksomhed eller enhed under afvikling.

•••

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler og procedurer, der træder i stedet for de i medfør af stk. 1 fravegne regler i selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed, lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

•••
profile photo
Profilside