14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 122 af 30. januar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Udbetalte lån efter § 1, 1. pkt., skal tilbagebetales senest den 1. november 2022 via indbetaling til skattekontoen. Udbetalte lån efter § 1, 2. pkt., skal tilbagebetales senest den 1. april 2022 via indbetaling til skattekontoen.   Udbetalte lån efter § 1, 3. pkt., skal tilbagebetales senest den 1. juni 2022 via indbetaling til skattekontoen. Udbetalte lån efter § 1, 4. pkt., skal tilbagebetales senest den 1. februar 2023 via indbetaling til skattekontoen. Udbetalte lån efter § 1, 5. pkt., skal tilbagebetales senest den 1. maj 2023 via indbetaling til skattekontoen. Er lånet bevilget til et iværksætterselskab, som ikke efterfølgende er kommet under likvidation, konkurs eller tvangsopløsning, er fristen for tilbagebetaling efter 1.-5. pkt. dog den 1. november 2021, medmindre det senest den 29. oktober 2021 af Det Centrale Virksomhedsregister fremgår, at iværksætterselskabet er omregistreret til et anpartsselskab.   Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning fra et selskab bestemme, at 6. pkt. ikke finder anvendelse, hvis omregistreringen til et anpartsselskab fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister efter den 29. oktober 2021.   Told- og skatteforvaltningens afgørelse på en anmodning efter 7. pkt. kan ikke påklages.

•••

Stk. 2 Ophører virksomheden, således at den hverken har et aktivt cvr- eller SE-nummer, skal det lån, der er udbetalt efter § 1, tilbagebetales senest 14 dage efter ophøret. Opfylder en virksomhed i løbet af låneperioden ikke betingelserne i § 2, skal lånet tilbagebetales straks.

•••
profile photo
Profilside