14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer § 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1035 af 28. August 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Er der opstået krav på bjærgeløn eller på godtgørelse for ekstraordinære udgifter, som har været uomgængeligt nødvendige for at bevare luftfartøjet, og de pågældende foranstaltninger er afsluttet i en stat, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, og kravet ifølge de i denne stat gældende regler er sikret ved pant i luftfartøjet, tilkommer der sådan panteret fortrin fremfor de i § 27 nævnte rettigheder.

•••

Stk. 2 Hviler der flere sådanne rettigheder på luftfartøjet, bliver de at fyldestgøre i omvendt rækkefølge af de begivenheder, der har affødt dem.

•••

Stk. 3 Er der forløbet 3 måneder efter afslutningen af de i stk. 1 nævnte foranstaltninger, bortfalder retten, medmindre den er noteret i rettighedsregistret og kravets størrelse er fastslået ved parternes overenskomst eller retsforfølgning er indledet. Hvorvidt den nævnte 3 måneders frist kan afbrydes eller suspenderes, beror på lovgivningen i det land, hvor retsforfølgningen er indledt.

•••
profile photo
Profilside