14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1035 af 28. August 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Registrering af andre rettigheder kan ske på grundlag af:

  • 1) dokument vedrørende rettigheden, der fremtræder som udstedt af den, der ifølge rettighedsregistret - eller ved panterettigheder ifølge transport - er beføjet til at råde over den pågældende ret, eller som udstedt med hans samtykke, eller

  • 2) udskrift af dom, udlæg eller anden offentlig retshandling, hvorved den, hvis ret begæres registreret, har fået rettigheden tillagt eller fastslået i forhold til den ifølge bestemmelserne i nr. 1 beføjede.

•••

Stk. 2 Registrering af de i § 5 nævnte panterettigheder kan, hvis retten og dens beløb ikke er fastslået ved dom eller overenskomst, ske på grundlag af dokumentation for, at der er indledt retsforfølgning mod den registrerede ejer til rettens gennemførelse. Af dokumentationen skal fremgå, for hvilket beløb retsforfølgning er indledt.

•••
profile photo
Profilside