Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 711 af 25. juni 2014

§ 4

Juridiske personer, der har eget cvr-nummer og er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU-/EØS-land, jf. dog stk. 2, kan registreres som socialøkonomisk virksomhed efter denne lov.

Stk. 2 Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder etableret ved sameje kan ikke registreres som socialøkonomisk virksomhed efter denne lov.