Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 711 af 25. juni 2014

§ 2

Virksomheder, der opfylder betingelserne i kapitel 2, kan opnå registrering efter denne lov. Registeringen skal ske i det dertil etablerede it-system, jf. § 13.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen nægter en virksomhed registrering, hvis den ikke opfylder betingelserne i kapitel 2. Dette meddeles virksomheden, senest 4 uger efter at registreringen har fundet sted i det dertil etablerede it-system, jf. § 13.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan efter udløbet af en rimelig afhjælpningsfrist afregistrere en registreret socialøkonomisk virksomhed, der ikke overholder denne lovs bestemmelser.