Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder § 11

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 711 af 25. juni 2014

§ 11

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder efter denne lov, i det omfang de ikke er undergivet tilsyn efter

Stk. 2 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med Erhvervsstyrelsen nærmere regler om tilsynet efter stk. 1. Bekendtgørelse om tilsyn med visse fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder