Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder § 10

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 711 af 25. juni 2014

Opløsning, kapitalnedsættelse og afregistrering
§ 10

Ved opløsning af en registreret socialøkonomisk virksomhed skal et eventuelt overskud anvendes i overensstemmelse med § 5, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2 Ved kapitalnedsættelse i en registreret socialøkonomisk virksomhed skal en eventuel udlodning holdes inden for begrænsningen fastsat i § 5, stk. 1, nr. 5.

Stk. 3 Forpligtelsen til en social håndtering af virksomhedens overskud efter § 5, stk. 1, nr. 5, gælder tillige efter en afregistrering for den del af overskuddet, der er optjent, mens virksomheden var registreret.