14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om regionernes finansiering § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om regionernes finansiering og bygger på lovbekendtgørelse nr. 64 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Stk. 2 Staten yder et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes udgifter til de af indenrigs- og sundhedsministeren nærmere fastsatte ydelser. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om vilkår for og fordeling, udbetaling m.v. af det statslige tilskud. Indenrigs- og sundhedsministeren kan herunder fastsætte, at regionsrådet skal sikre, at budgetrammen for de enheder, der har bidraget til øget aktivitet, øges med de nævnte tilskud eller andele heraf.

•••
profile photo
Profilside