Lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1537 af 12. december 2023

§ 1

Udviklingen af Københavns Lufthavn, Kastrup, skal ske inden for rammerne af denne lov.