14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1080 af 10. March 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Af lån, der af helt eller delvis statsejede aktieselskaber, offentlige erhvervsdrivende fonde og selvstændige offentlige virksomheder er eller vil blive optaget med statsgaranti, betales til statskassen en årlig garantiprovision. Provisionen udgør 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året før og opkræves for eksisterende låns vedkommende første gang i 1994 beregnet af ultimorestgæld 1993.

•••

Stk. 2 Finansministeren kan fritage lånearrangementer fra forpligtelsen til at betale garantiprovision.

•••
profile photo
Profilside