14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse § 9:

Til § 9
Efter museumslovens § 29 t kan kulturministerens afgørelser om dispensation fra forbuddet mod ændringer i tilstanden af fortidsminder påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.Kommunalbestyrelsens afgørelser om dispensation til ændring i tilstanden af beskyttede sten- og jorddiger kan ligeledes påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.Kulturmini...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.