14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 694 af 08. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Klageadgang
Miljø- og fødevareministerens afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 2 Afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov truffet af en myndighed, til hvilken miljø- og fødevareministeren har delegeret en beføjelse, kan ikke påklages til ministeren eller anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside