14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse § 7:

Til § 7
Den foreslåede bestemmelse i stk. 1, 1. pkt., giver miljø- og fødevareministeren adgang til at delegere beføjelser efter loven til Naturstyrelsen, en anden under ministeriet oprettet styrelse eller efter aftale med vedkommende minister andre statslige myndigheder. Bestemmelsen svarer til den almindeligt forekommende hjemmel i Miljø- og Fødevaremini...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.