14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 694 af 08. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Delegation
Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige Naturstyrelsen, en anden styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet eller efter aftale med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve miljø- og fødevareministerens beføjelser efter denne lov. Ministeren kan herunder bemyndige Miljøstyrelsen til at meddele tilladelse efter § 1.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter aftale med vedkommende minister bemyndiges til at udøve efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside