14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 694 af 08. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Adgang til privat ejendoms udendørsarealer
Miljø- og fødevareministeren har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til en privat ejendoms udendørsarealer med henblik på at foretage jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger og andre undersøgelser vedrørende projekteringen og anlægget af vildsvinehegnet.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren skal minimum 14 dage før gennemførelsen af undersøgelser m.v. efter stk. 1 give skriftlig besked til de berørte ejere og brugere. Er dette ikke muligt, skal oplysning om undersøgelserne offentliggøres i lokale medier el.lign.

•••
profile photo
Profilside