14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse § 3:

Til § 3
De arealer, hvorpå vildsvinehegnet skal gennemføres, er som udgangspunkt omfattet af en række bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, skovloven, Tøndermarskloven, kystbeskyttelsesloven, vandløbsloven og museumsloven. Disse bestemmelser regulerer adgangen til at foretage fysiske arbejder eller indgreb på arealerne, so...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.