14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 694 af 08. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Forholdet til anden lovgivning
Miljø- og fødevareministeren varetager alene efter denne lov beskyttelsesmæssige og øvrige hensyn efter lov om naturbeskyttelse, lov om skove, lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, lov om jagt og vildtforvaltning og lov om kystbeskyttelse, for så vidt angår arealer, der er nødvendige for projekteringen og anlægget af vildsvinehegnet, herunder arealer til afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren varetager alene efter denne lov afvandingsmæssige og øvrige hensyn efter lov om vandløb, for så vidt angår arealer, der er nødvendige for projekteringen og anlægget af vildsvinehegnet, under overholdelse af Danmarks forpligtelser i henhold til traktaten mellem Danmark og Tyskland angående Ordning af de som Følge af Overgangen til Danmark af Suveræniteten over Nordslesvig opståede Spørgsmål, herunder Overenskomst vedrørende Ordningen af Vandløbs- og Digeforhold ved den dansk-tyske Grænse.

•••
profile photo
Profilside